вторник, 28 августа 2018 г.


1 вересня  Свято Першого дзвоника 

8.30-9.15 на шкільному подвір'ї

3 вересня 8.30-9.15 тематичний перший урок

9.25-13.00 уроки за розкладом

13.10-13.30 інструктаж

понедельник, 28 мая 2018 г.
 

ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ


учням 9 класу

(рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Херсон 2018

Історія України. Народознавство
Індекс УДК

821.161.2
Д36
Дерево пам’яті : книга українського історичного оповідання : для ст. шк. віку. Вип. 4. - Київ : Веселка, 1995. – 396 с.

94(477)
Д69
Дорошенко, Д. Історія України. Для школи й родини : для ст. шк. віку / Д. Дорошенко ; худож. оформ. Б. О. Прокопенко. – Київ : Освіта, 1993.- 240 с. : іл.

94(477)
І-90
Історія Русів : історичні оповідання : для ст. та серед. шк. віку /  уклад., передм. І. Драча. – Київ : Веселка, 2001.- 366 с. : іл.

94(477)
К89
Кузнєцов, А.  Бабин Яр / Анатолій Кузнєцов. - К. : Саміт-книга, 2009. - 352 с. : іл.

94(477)
М95
Мицик, Ю. А. Як козаки воювали : історичні розповіді про запорізьке військо / Ю. Мицик ; худож. оформ. Ю. Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ ; Київ : Січ, 1991.- 302 с. : іл.           
Реком.: Літопис самовидця. Сказання про війну з поляками.

821.161.1
Я60
Ян, В.Г. Чінгіс Хан : роман : для ст. шк. віку / Василь Григорович Ян; худож. К. А. Музика. – Київ : Веселка, 1991. - 334 с. : іл.

Українська література

821.161.2
Б32
Бачинський, А.   140 децибелів тиші / Андрій Бачинський. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. - 128 с.

821.161.2
В27
Величковський, І. Повне зібрання творів : Дзигар цілий і Напівдзигарик / Іван Величковський ; відпов. за вип. Ігор Римарук. - Київ : Дніпро, 2004. - 192 с. : іл.

821.161.2
В61
Вовчок, Марко.  Народні оповідання ; Повісті / Марко Вовчок. - Київ : Наукова думка, 2001. - 252 с.

821.161.2
Г79

Гребенка, Е.П. Чайковский : роман : повести / Евгений Павлович Гребенка ; предисл. С.Д.Зубкова. - Киев : Днипро, 1988. - 555 с.

821.161.2
Д25
Девятко, Н.   Скарби Примарних островів : роман. Кн. 1 : Карта і компас / Наталія Девятко ; худож. С. та Я. Гавриші. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 303 с. : іл.
821.161.2
Д25
Девятко, Н.   Скарби Примарних островів. Кн. 2 : Кохана Пустельного Вітру / Наталія Дев'ятко ; худож. С. та Я. Гавриші. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 319 с. : іл.

821.161.2
Д33

Денисенко, О. Межник, або Всесвітнє Свавілля . Ч. 1 : На грані світла й тіні / Олександр Денисенко ; худож. Надія Дойчева. - Київ : Грані-Т, 2010. – 176 с. : іл.

821.161.2
З-12
Забужко, О.   Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко ; [худож. Р.Лужецький]. - Київ : Факт, 2003. - 235 с. : іл.
Реком.: 2-3 оповідання.

82.161.2.09
З-17
Зайцев, П. I.   Життя Тараса Шевченка / П. I. Зайцев ; вид. пiдгот., iл., упоряд. та прокомент. Ю. Iванченко ; передм. В. Шевчука. - Київ : Мистецтво, 1994. - 352с. : іл.

821.161.2
З-91
Зубченко, О.   Перемагаючи долю : пригодницький роман. Кн. 1 / Олександр Зубченко. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 560 с.

821.161.2
И18
Иваненко, О. Мария : роман : для ст. шк. возр. / О. Иваненко. - М. : Сов. писат.,1989.- 258 с.

821.161.2
І-23
Іванченко, Р.   Золоті стремена – 2 : романи / Раїса Іванченко ; худож. оформ. О. Коспи. - Київ : Дніпро, 2012. - 878 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Реком.: Гнів Перуна.

821.161.2
К32
Квітка-Основ’яненко, Г. Вибрані твори : оповідання, п’єси : для ст. шк. віку / Григорій Квітка-Основ’яненко. – Харків : Ранок, 1999.- 180 с.
Реком.: Конотопська відьма.  Салдатський портрет.

821.161.2
К64
Кониський, О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський : хронiка його життя / Олександр Кониський ; упоряд., пiдгот. текста, передм., прим. В.Смiлянська. - Київ : Днiпро, 1991. – 702 с.

821.161.2
К67
Корній, Д. Гонихмарник : роман / Дара  Корній ; худож. Анна Єрьоміна.  - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - 336 с. : іл.
 
821.161.2
К67

Корній, Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній ; худож. Віталій Котляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - 320 с. : іл.

821.161.2
К71
Косач, Ю.   Володарка Понтиди : історична проза / Юрій Миколайович Косач ; передм. Віри Агеєвої. - Київ : Книга, 2013. - 464 с.

821.161.2
К88

Куліш, П.   Чорна рада: хроніка 1663 р.; Оповідання / П. Куліш. – Київ : Таст-М; Харків : Євроекспрес, 2000. - 382 с. - (Історія України в романах).
Реком.: Жизнь Куліша, Дівоче серце.

821.161.2
Л87
Лущевська, О.   Інший дім / Оксана Лущевська. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2013. - 126 с. - (Майже дорослі).

821.161.2
О-38


Огненний змій: фантастичні твори українських письменників ХIХ ст. / упоряд. Ю.Винничука ; передмова В.О.Шевчука ; худож. С.М.Желєзняк. - Київ : Молодь, 1990. - 288с. : іл.  
821.161.2
Р90
Рутківський, В.   Сині води : історичний роман / Володимир Рутківський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 440 с. : іл.

821.161.2
С24
Свидницький, А.    Люборацькі : оповідання, нариси та статті / Анатолій Патрікійович Свидницький ; упоряд. Раїса Мовчан ; худож. оформл. П.Починка. - Київ : А.С.К., 2006. - 640 с.

821.161.2
С43
Скляренко, С. Д. Володимир / Семен Дмитрович Скляренко ; худож. Г.Акулов. - Київ : Веселка, 1991. - 538 с. : іл.   

821.161.2
С43

Скляренко, С. Д. Святослав : роман / Семен Дмитрович Скляренко ; вступ. слово М.Ф. Слабошпицького ; худож. Г.В. Акулов. - К. : Веселка, 1991. - 652 с. : іл.

821.161.2
С44
Сковорода, Г.С. Розмова про істинне щастя  / Григорій Савович Сковорода ; пер. [сучасн.] укр. мовою, прим. В.О.Шевчука ; ред. В.М.Копруліна ; худож. ред. Я.М.Ярешко. - Харків : Прапор, 2002. –      270 с. : іл.

821.161.2
С77
Старицький,М.   Облога Буші : історична повiсть з часiв Хмельниччини / Михайло Старицький; пiслямова В. Олiйника ; худож.    I. Манець. - Київ : Веселка, 1992. - 87 с. : іл.

821.161.2
Ф35
Федькович, Ю.   Люба-згуба ; Три як рідні брати / Юрій Федькович. - Донецьк : Вид.-книготорговий центр "Кредо", 2010. - 320 с. : іл.
Реком.: Довбуш.

821.161.2
Ш37
Шевченко, Т. Г.  Кобзар : збірка / Тарас Григорович Шевченко. - Київ : Дніпро, 1999. - 672 с.

821.161.2
Ш37
Шевченко, Т.   Щоденник : для серед. та ст. шк. віку / Тарас Григорович Шевченко ; з рос. переклав Олександр Кониський. - Київ: Школа, 2003. - 272 с. : іл. - (Шкільна хрестоматія).

Література рідного краю

821.161.2(477.72)
Б11

Білий берег : українська проза Херсонщини кінця ХХ - початку ХХІ століття / ред. рада: В. Піддубняк, М. Братан, І. Немченко. - Херсон : Наддніпряночка,  2009.  - 296 с.

821.161.2(477.72)
Б87

Братан, М. I. Царина : лiрика / М. I. Братан ; худож. В. Чуприна. – Херсон, 1999.- 64 с.
Реком.: 2-3 вірші на вибір.

821.161.2(477.72)
К90

Куліш, Л. Криниця безодня : повісті, оповідання : для ст. та серед. шк. віку / Леонід Куліш. – Київ : Рад. письм., 1990. - 200 с.
821.161.2(477.72)
М35

Марченко, Л. Плугатарі етапом йдуть: розкуркулення укр. села по матеріалах Херсонщини : для ст. та серед. шк. віку / Леонід Марченко.- Херсон : Просвіта, 1995. -  48 с.

94(477.72)
П32
Піддубняк, В. Жниво Молоха. Голод 1932-1933 рр. на Херсонщині : документи, спогади, факти, творчість / Василь Піддубняк ; ред. Я.Бурачек. – Херсон : ВАТ «ХМД», 2006. – 172 с.

821.161.2(477.72)
Т98
Тютюнник, А. М. Далі польоту стріли : повісті, оповідання / Алла Миколаївна Тютюнник. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 331 с.


Зарубіжна література

821.521
А44


Акутагава, Р.  Брама Расьомон : новели, есеї / Рюноске Акутагава ; пер. В.С. Бойка. - Х. : Фоліо, 2012. - 508 с.
Реком.: 1 твір за вибором.
821.133.1
Б21
Бальзак, О. де. Шагренева шкіра ; Батько Горіо ; Гобсек : романи, повість : для ст. шк. віку : пер. із фр. / Оноре де Бальзак ; мал. Є.Є.Котляра. – Київ : Веселка, 1998. - 527 с. : іл.

821.111(73)
Б87
Браун, Д.  Код да Винчи = The Da Vinci code : роман /Дэн  Браун ; пер. с. англ. Н.В. Рейн. - М. : АСТ: Матадор, 2005. - 542 с.

821.111
Б88
Бронте, Ш. Джен Эйр  / Шарлотта Бронте ; пер. с англ. В. Станевич. - Кишинев : Logos, 1992. - 479 с.

821.111
Г28
Геддон, М.   Загадковий нічний інцидент із собакою = The Curious Incident of the Dog in the Night-Time : роман / Марк Геддон ; пер. з англ. А. Рогози. - Харків : Кн. Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 224 с. : іл.

821.161.1
Г58
Гоголь, Н. В. Ревизор ; Женитьба ; Невский проспект ; Нос : повести, пьесы / Николай Васильевич Гоголь ; вступ. ст. В.Д. Войтушенко ; рис. худож. Н.Г.Богданца. - Киев : Днипро, 1977. - 216 с. : портр., ил.
Реком.:  Нос, Портрет.

821.161.1
Г56
Грибоедов, А. С. Горе от ума : пьесы : для ст. шк. возр. / А. С. Грибоедов ; худож. Т. Шишмарова. - М. : Дрофа, 2002.- 128 с. : ил.

821.133.1
Г99

Гюго, В. Собор Паризької Богоматері : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр. Анатолія Дмітрієва. - Одеса : Маяк, 2004. - 439 с. - (Зарубіжна класика).

821.111(73)
Ж65
Желязны, Р.  Девять принцев Амбера ; Ружья Авалона ; Знак Единорога ; Рука Оберона ; Владения Хаоса. Т.1 / Роджер Желязны ; худож. А.Сауков. - М. : Эксмо, 2008. - 864 с.

821.111(73)
Ж65
Желязны, Р. Карты судьбы ; Кровь Амбера ; Знак Хаоса ; Рыцарь теней ; Принц Хаоса. Т.2 / Роджер  Желязны ; худ. А.Сауков. - М.: Эксмо, 2008. - 832 с.

821.111(73)
К60
Коллінз, С. Голодні ігри / Сюзанна Коллінз ; пер. з англ. Уляни Григораш. - К. : КМ Publishing, 2010. - 384 с.

821.162.1
К71
Космовська, Б.   Позолочена рибка : роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2012. - 144 с.

94(477)
К89
Кузнєцов, А.  Бабин Яр / Анатолій  Кузнєцов. - Київ : Саміт-книга, 2009. - 352 с. : іл.

821.161.1
Л49
Лермонтов, М. Ю.  Мцыри : поэмы / Михаил Юрьевич Лермонтов. - Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1986. - 64 с.

821.111(71)
М29
Мартел, Я. Жизнь Пи /Янн Мартел ; пер. с англ. Игоря Алчеева и Анны Блейз. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с.


821.133.1
М52
Мериме, П. Кармен : новеллы, роман / Проспер Мериме ; пер. с фр. А. Михайлова. - М. : Эксмо, 2004. - 640 с. : ил. - (Зарубежная классика).

821.112.2
Н56
Нестлінгер, К.   Маргаритко, моя квітко / Крістіне Нестлінгер ; пер. з нім. О. Сидор. - Львів : Урбіно, 2017. - 416 с. - (Прикольна книжка).

821.111(73)
П41
  По, Е. Провалля і маятник : оповідання, поезії : пер. з англ. / Едгар Аллан По ; передм. та комент. Кіри Шахової. - Харків : Фоліо, 2006. - 478 с. - (Бібліотека світової літератури).
Реком.: Ельдорадо.

821.161.1
П91

Пушкин, А. С.   Цыганы ; Медный всадник ; Борис Годунов ; Маленькие трагедии /Александр Сергеевич  Пушкин. - К. : Дніпро, 1975. - 200 с. - (Школьная библиотека).
Реком.: Маленькие трагедии

821.112.2
Р37Ремарк, Е.   Життя у позику ; Мансарда мрій ; Іскра життя = Der Himmel kennt keine Gunstlinge ; Die Traumbude ; Der Funke Leben : романи : пер. з нім. / Еріх Марія Ремарк. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 736 с.
Реком.: Життя у позику

821.112.2
Р37
Ремарк, Е.   Три товариші : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Дарії Радієнко ; худож. Л.Д.Киркач-Осіпова. - Харків : Фоліо, 2007. - 430 с.

821.161.1
С12
Сабітова, Д.   Три твої імені : роман / Діна Сабітова ; пер. з рос. К. Міхаліциної. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. - 192 с.

821.162.1
С31

Сенкевич, Г. Камо грядеши : роман / Генрик Сенкевич ; пер. c пол. Е.Лысенко ; послесл. и примеч. А.Столярова ; худож. В.Гошко. - М. : Художественная литература, 1989. - 447 с. : ил.

821.111(73)
С34
Сігел, Е.   Історія одного кохання : роман / Ерік Сігел ; пер. з англ. М.Пінчевського, О.Тереха ; мал. Є.Котляра. - Київ : Веселка, 1991. – 80 с. : іл.

821.161.1
С87

Стругацкий, А. Н.  Страна багровых туч / Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович Стругацкий. - М.; СПб.; Владимир : АСТ : Terra fantastica : ВКТ, 2009. - 350 с.
Реком.: Трудно быть богом.

821.112.2
Т65
Трайбер, Ю. Синє озеро сьогодні зелене / Юта Трайбер ; пер. з нім. Олекси Логвиненка ; обкл. Федора Сергієва. - Вінниця : Теза, 2008. -   189 с. : іл.
821.112.2
Ш58
Шіллер, Ф.   Розбійники. Підступність і кохання / Ф. Шіллер ; пер. з нiм. Б.Тена, Ю.Назаренка ; гравюри В.Лопати. - Київ : Днiпро, 1985. - 230с. : іл.